Kansrijke start

BabyBaby

Opnieuw werd ik enorm geïnspireerd door de terugblik op weken van mijn kopjes koffie project. Al gaande weg vind ik weer een reden om achter mijn laptop te kruipen, om een stukje te typen op mijn blog. Vandaag ga ik een poging wagen het zo simpel mogelijk uit te leggen. En ik vertel jullie de 3 belangrijkste punten die daar in mee genomen moeten worden.

Lokale coalitie


Sinds de start binnen het sociaal domein als ervaringsdeskundig adviseur ben ik nauw betrokken bij de lokale coalitie van Kansrijke start bij gemeente Alphen aan den Rijn.
Maar wat houdt dit project in?

Het doel

Het doel wat het ministerie heeft geformuleerd is heel concreet: meer kinderen een kansrijke start geven.
Zo focussen ze zich op preventieve zorg voor (aankomende) jonge gezinnen. De eerste 1000 dagen zijn cruciaal in het leven van de mens.


Voor de hele uitleg verwijs ik jullie naar de website van Kansrijke Start.

Prachtig bedacht? Maar wat houdt dat concreet in?

De focus ligt vooral op het versterken van het netwerk tussen de gemeente (sociaal domein) en externe partijen, bijvoorbeeld: verloskundige, kraamzorg en jeugdzorg. Een stevig fundament van professionals die elkaar goed weten te vinden. Zodat er sneller, efficiënter en betere zorg kan worden aangeboden aan de aanstaande ouders. Zodat de (geboorte)zorgprofessionals sneller en beter kunnen signaleren van kwetsbaarheden in de leefsituatie van de jonge (aanstaande) gezinnen, en dus ergere situaties kunnen voorkomen.

Decentralisatie

Met de komst van de decentralisatie lag de focus vooral op het opvangen van de jeugdzorg in eigen netwerk. Ik zie Kansrijke start als een vervolg op de decentralisatie, om datgene te corrigeren of bij te stellen wat destijds nog niet de aandacht heeft gekregen. De bedoeling is dat er lokale coalities van Kansrijke start ontstaan waarin de gemeente vooral de regie pakt en de verbindende rol speelt tussen zowel interne als externe hulpverleners. Denk aan de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, GGD & schuldhulpverlening.

Prenatale huisbezoeken

Misschien is het jullie ontgaan, maar sinds dit jaar zijn de gemeenten in ons land verplicht op prenatale huisbezoeken in te zetten bij gezinnen in kwetsbare situaties. Een hele mooie intentie, maar toch gaan mijn nekharen overeind staan. En ik kan je uitleggen waar die weerstand vandaan komt.

Allereerst wil ik een verwijzing doen naar een documentaire genaamd Goede moeders en de Kamervragen die daaruit ontstonden.

BabyBaby

Daarnaast zie ik hoe complex mensen het achtten om in elkaars werkveld te verdiepen en echt met elkaar te verbinden, als professional. In combinatie met extra werkdruk en weinig financiële ondersteuning, is de kans groot dat de plank wederom met de beste intenties, alsnog finaal misgeslagen wordt in Kansrijke start.

Machtige Mensbeelden

Zoals ik al in eerdere blogs vertelde, ben ik zelf op jonge leeftijd ook in aanraking geweest met jeugdzorg, OTS en uithuisplaatsing. Toen ik vervolgens ongepland zwanger raakte, en als klap op de vuurpijl ook nog eens onderuit werd gehaald door een overheid instantie (Belastingdienst). Was er geen haan die er naar kraaide, geen hulpverlener die (proactief) hulp aanbood. Nee, er werd enkel extra controle uitgevoerd.

Dat alles niks ten nadelen van de welwillende zorgverleners en hulpinstanties. Deze kritiek ligt volledig bij het systeem wat met goede intenties is gestart, maar waar de plank uiteindelijk finaal misgeslagen wordt.

Ik hoop dan ook vanuit mijn ervaringsdeskundigheid een steentje bij te mogen dragen in zowel het landelijke project van Kansrijke start, zoals ook de lokale coalities.

Gelijkwaardigheid

Vele vrouwen die ik sprak de afgelopen jaren deelde hun ervaringen. Waardoor ik patronen ging herkennen. Het had misschien zo moeten zijn, dat dit op mijn pad is gekomen. Want een stem geven aan al deze moeders in mijn ervaringsdeskundigheid, daar ben ik voor in de wieg gelegd. 😉

Daarom pleit ik ook (net als in het toeslagenaffaireherstelproces) voor een gelijkwaardige aanpak bij Kansrijke start. Vooral omdat ik in deze twee dossiers.

3 Belangrijkste aandachtspunten

vanuit ervaringsdeskundig perspectief
  1. De lokale gemeente pakt de regie en wijst 1 of meerdere interne medewerkers aan als kartrekker.
  2. Integraal betrekken van een ervaringsdeskundig adviseur binnen de lokale coalitie van kansrijke start.
  3. Organiseer een wekelijkse inloop zoom/teams overleg voor alle betrokken partijen. Om vragen te stellen/beantwoorden en te kunnen netwerken.

Nieuwsgierig geworden

Vraag dan een gesprek aan via het contactformulier, of via mijn socialmediakanalen. Opmerkingen zijn ook welkom.

Bedankt voor het lezen
BabyBaby

Opnieuw werd ik enorm geïnspireerd door de terugblik op weken van mijn kopjes koffie project. Al gaande weg vind ik weer een reden om achter mijn laptop te kruipen, om een stukje te typen op mijn blog. Vandaag ga ik een poging wagen het zo simpel mogelijk uit te leggen. En ik vertel jullie de…